Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 №245 (із змінами) Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 3 квітня 1993 р. N 245

Київ

 

Про роботу за сумісництвом працівників державних

підприємств, установ і організацій

 

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1033 від 31.08.96 )

 

  Відповідно до статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України   п о с т а н о в л я є:

 

  1. Установити, що робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.

  Для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.

  Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

 

  2. Установити, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

  Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1033 від 31.08.96 )

  3. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

 

  4. Установити, що окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

 

  5. Доручити Міністерству праці разом з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів розробити і затвердити положення про умови роботи за сумісництвом, передбачивши в ньому особливості застосування цієї постанови для окремих категорій працівників (наукових,  медичних  і  фармацевтичних працівників, професорсько-викладацького складу та інших), а також визначити перелік робіт, що не вважаються сумісництвом.

 

  6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1988 р. N 433 та від 8 жовтня 1990 р. N 458.

 

 

 

 Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

 

 Перший заступник Міністра

 Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ